1918/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1918/QĐ-UBND
V/v phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành 30/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1918.pdf
 Trở về trang trước