1007/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1007/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại Hoàng long trên địa bàn thịt rấn Yên Mỹ huyện Yên Mỹ
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1007_signed.pdf
 Trở về trang trước