385/CV-UBND
Chi tiết văn bản
385/CV-UBND
V/v vị trí ranh giới củ Dự án Điều chỉnh mở rộng salon ô tô Dũng phong
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 385_signed.pdf
 Trở về trang trước