915/CV-UBND
Chi tiết văn bản
915/CV-UBND
V/v bàn giao đất và phân định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mai du lịch Văn Giang
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 915.pdf
 Trở về trang trước