1243/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1243/QĐ-UBND
v/v chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Thịnh phát ,kho chứa hàng và xưởng sửa chữa của công ty cổ phần đầu tư Thịnh phát trên địa bàn xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1243_signed.pdf
 Trở về trang trước