Chi tiết văn bản
120/NQ-HĐND
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 120 về phân bổ ngân sách tinh năm 2018 (Repaired).docx Nghi quyet pbo NSĐP 2018.xls
 Trở về trang trước