444/CV-UBND
Chi tiết văn bản
444/CV-UBND
V/v xây dựng đề án ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế của các sản phẩm chủ lực của địa phương
Ngày ban hành 29/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 444.pdf
 Trở về trang trước