1399/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1399/CV-UBND
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xử lý cấp bách công trình trọng điểm củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 30/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1399.pdf
 Trở về trang trước