2173/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2173/QĐ-UBND
v/v phê duyệt dự án Mua sắm phần mềm ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng yên năm 2019
Ngày ban hành 24/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2173_signed.pdf
 Trở về trang trước