2209/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2209/CV-UBND
V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ (MFF) vay vốn ADB
Ngày ban hành 28/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2209.pdf
 Trở về trang trước