848/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
848/QĐ-UBND
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 848_signed.pdf
 Trở về trang trước