13/CT-UBND
Chi tiết văn bản
13/CT-UBND
V/v Chỉ thị tặng cường quản lý công tác tuyển dụng sử dụng công tác Viên Chức
Ngày ban hành 20/09/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 13.pdf
 Trở về trang trước