2411/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2411/QĐ-UBND
V/v giao đất cho UBND xã Nghĩa Trụ để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 25/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2411_signed.pdf
 Trở về trang trước