670/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
670/QĐ-UBND
V/v cho phép cán bộ đi khám bệnh ở nước ngoài ông Lê Thế Tỉnh
Ngày ban hành 31/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 670.pdf
 Trở về trang trước