918/CV-UBND
Chi tiết văn bản
918/CV-UBND
V/v xử lý kết luận thanh tra
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 918.pdf
 Trở về trang trước