3713/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3713/CV-UBND
V/v giao chỉ tiêu huấn luyện diễn tập kiểm tra sãn sàng đông viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3713_signed.pdf
 Trở về trang trước