1758/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1758/QĐ-UBND
v/v phê duyệt lại giá trị doanh nghiệp và quyết toán tài chính sau cổ phần hóa thời điểm 31/12/2005 của công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Hưng Yên để bàn giao công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hưng Yên
Ngày ban hành 30/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1758.pdf
 Trở về trang trước