846/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
846/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Hào
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 846_signed.pdf
 Trở về trang trước