3248/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3248/QĐ-UBND
V/v ........ Di tích đền Đức Thánh Cả xã Minh phượng huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3248.pdf
 Trở về trang trước