5/CT-UBND
Chi tiết văn bản
5/CT-UBND
v/v cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 16/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 05.pdf
 Trở về trang trước