19/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
19/QĐ-UBND
V/v sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/07/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 19.pdf
 Trở về trang trước