380/CV-UBND
Chi tiết văn bản
380/CV-UBND
v/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 380_signed.pdf
 Trở về trang trước