405/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
405/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung của hạng mục đầu tư xây dựng nâng cấp đường đê đoạn từ k 120+600 đến k127+000 đê tả sông Hồng và đoạn từ k 18+000 đê tả sông Luộc thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài
Ngày ban hành 30/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 405_signed.pdf
 Trở về trang trước