2424/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2424/QĐ-UBND
V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa nhà điều trị xạ bệnh viện đa khoa tỉnh
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2424_signed.pdf
 Trở về trang trước