1401/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1401/CV-UBND
V/v thẩm định nhiệm vụ thiết kế nhóm dự án số 5 Tu bổ tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến thuộc phạm vi Quy hoạch
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1401.pdf
 Trở về trang trước