3463/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3463/CV-UBND
v/v xem xét đề nghị của công ty TNHH Phương Anh
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3463_signed.pdf
 Trở về trang trước