2941/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2941/QĐ-UBND
v/v giao dự toán năm 2019 cho trung tâm quan trắc thông tin tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2941_signed.pdf
 Trở về trang trước