Chi tiết văn bản
124/NQ-HĐND
Về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ 124-HĐND.doc Phụ lục kèm theo NQ 124-HĐND.xls
 Trở về trang trước