1411/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1411/QĐ-UBND
v/v phê chuẩn kết quả bầu cử tại Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1411_signed.pdf
 Trở về trang trước