1923/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1923/QĐ-UBND
v/v thu hồi Thông báo số 161/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1923_signed.pdf
 Trở về trang trước