2213/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2213/CV-UBND
v/v hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2010
Ngày ban hành 29/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2213.pdf
 Trở về trang trước