2944/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2944/QĐ-UBND
v/v.............trường THCS xã Bình Kiều đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2944_signed.pdf
 Trở về trang trước