688/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
688/QĐ-UBND
V/v hỗ trợ kinh phí cho Hội làm vườn và nuôi ong tỉnh để tổ chức đại hội làm vườn và nuôi ong tỉnh nhiệm kỳ II (2010-2015) và triển khai các chương trình để án phục vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
Ngày ban hành 31/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 688_2010.PDF
 Trở về trang trước