3727/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3727/CV-UBND
V/v khảo sát sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3727_signed.pdf
 Trở về trang trước