693/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
693/QĐ-UBND
V/v nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Đặng Văn Tái sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành 31/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 693_2010.PDF
 Trở về trang trước