3122/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3122/CV-UBND
v/v tổ chức Marie Stopes International tài trợ tại tỉnh
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3122_signed.pdf
 Trở về trang trước