3380/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3380/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dựa ns cải tạo nâng cấp đường TL 200 huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3380_signed.pdf
 Trở về trang trước