1020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1020/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với n gười tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế căm-pu-chia giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phucjv iên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1020_signed.pdf
 Trở về trang trước