2412/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2412/QĐ-UBND
V/v cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất thuê đất trên địa bàn xã Đình Cao huyện Phù Cừ để thực hiện dự án ĐT trạm kinh doanh các sản phẩm dầu khí
Ngày ban hành 25/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2412_signed.pdf
 Trở về trang trước