1001/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1001/QĐ-UBND
v/v thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1001_signed.pdf
 Trở về trang trước