Chi tiết văn bản
121/NQ-HĐND
Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Nghi quyết 121 về KH đầu tư công năm 2018 (Autosaved).docx NQ ĐẦU TƯ CÔNG 2018-Chuẩn 08-12.xls
 Trở về trang trước