671/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
671/QĐ-UBND
V/v QĐ phê duyệt dự án cỉa tọa nâng cấp đường kè bờ khu vực sông kè sạt huyện ân thi tỉnh
Ngày ban hành 31/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 671.pdf
 Trở về trang trước