3730/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3730/CV-UBND
V/v hiệp y khen thưởng
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3730_signed.pdf
 Trở về trang trước