2192/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2192/QĐ-UBND
v/v phân bổ kinh phí do UBND thành phố Hà nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội giảm nghèo
Ngày ban hành 27/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2192_signed.pdf
 Trở về trang trước