849/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
849/QĐ-UBND
v/v phê duyệt đề án rà soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 849_signed.pdf
 Trở về trang trước