1962/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1962/CV-UBND
V/v báo cáo tình hình hoạt ddoognj hợp tác với nước ngoài về pháp luật năm 2012
Ngày ban hành 28/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1962.pdf
 Trở về trang trước