3715/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3715/CV-UBND
vv tham mưu việc đề xuất của UBND thành phố
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3715_signed.pdf
 Trở về trang trước