408/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
408/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh môi trường công viên cây xanh điện chiếu sáng công cộng thoát nước đô thị và công tác khách công tác quản lý vận hành trạm bơm tiêu thoát nước đô thị năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 31/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 408_signed.pdf 408.pdf
 Trở về trang trước