2182/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2182/CV-UBND
V/v V/v Phân bổ nguồn tăng thu NS địa phương năm 2011
Ngày ban hành 31/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2182.pdf
 Trở về trang trước