3358/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3358/QĐ-UBND
V/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án ĐTXD khu nhà ở Như Quỳnh
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3358_signed.pdf
 Trở về trang trước